Terugbetaal- en retourneringsbeleid

Retourneren

 1. Neem contact op via info@schoonheidssalon-natuurlijkmooi.nl om je retourzending aan te melden. Meldt de retour binnen 14 dagen na ontvangst van de order aan.
 2. Vermeld je naam, ordernummer en reden van retour in de mail. Indien wij geen retourmelding hebben ontvangen, kunnen wij je retour helaas ook niet in behandeling nemen.
 3. Om in aanmerking te komen voor een retour, dient het product ongebruikt, ongeopend, onbeschadigd en in originele verpakking te zitten. 
 4. Enige gebreken of defecten dienen direct na ontvangst van je bestelling gemeld te worden via info@schoonheidssalon-natuurlijkmooi.nl
 5. Na ontvangst neemt een van onze medewerkers je retour in behandeling.
 6. Natuurlijk Mooi zal na beoordeling automatisch het geld terugstorten op de bankrekening of creditcard waarmee de betaling is voldaan. 
 7. Een ontvangen retour die niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden wordt niet in behandeling genomen of geretourneerd. Echter vormt deze procedure geen beperking voor het uitoefenen van het herroepingsrecht.

Herroepingsrecht

 1. Mocht je spijt hebben van je aankoop kun je deze binnen 14 dagen nadat de bestelling bij je bezorgd is  zonder opgave van redenen, herroepen. 
 2. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door jouw aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. 
 3. Om je bestelling te herroepen stuur je ons een een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) om ons op de hoogte stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen.
 4. Je kunt hiervoor contact opnemen via info@schoonheidssalon-natuurlijkmooi.nl . 
 5. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 6. Als je de overeenkomst herroept, ontvangt je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen we je voor de terugbetaling geen kosten in rekening brengen. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen in goede staat hebben terug gekregen. Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van de terugzending komen voor je eigen rekening.
 7. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:
 • volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • producten die een beperkte houdbaarheid hebben;
 • producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
 • Consument kan slechts een beroep doen op het herroepingsrecht indien de zaak en de verpakking zich in originele, onbeschadigde en ongebruikte staat bevinden.     
 1. Indien consument zich op het herroepingsrecht beroept en de zaak en de verpakking in originele, onbeschadigde en ongebruikte staat door Natuurlijk Mooi worden ontvangen is consument slechts de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak aan Natuurlijk Mooi verschuldigd. Worden de zaak en/of de verpakking echter niet in originele, onbeschadigde en ongebruikte staat door Natuurlijk Mooi ontvangen, dan is consument aansprakelijk voor de hierdoor door Natuurlijk Mooi geleden en te lijden schade.  
 2. Terugzending van de zaken kan geschieden voor rekening van de klant doch niet eerder dan na voorafgaande aanmelding van retourzending bij Natuurlijk Mooi. Terugzending geschiedt voor risico van consument. Natuurlijk Mooi is nimmer aansprakelijk voor enige schade, waaronder begrepen schade ontstaan door diefstal en verlies, die bij terugzending van de zaken is ontstaan.
 3. De bedenktijd en het herroepingsrecht van consument zoals omschreven in dit artikel gelden slechts ten aanzien van die zaken waarvan niet in Europese Richtlijnen, Europese Verordeningen of Nederlandse wetgeving is bepaald dat hier geen herroepingsrecht voor geldt.